caksėti


caksėti
caksė́ti càksi, -ė́jo intr. 1. žvangėti, taukšėti: Pentinėliais càksi, čebatėliais trepsi Rod. Ėmė caksėti arklių kanopos . 2. tiksėti (apie laikrodį): Laikrodis ant stalo càksi Vad. 3. lašnoti, capsėti: Vanduo nuo dangčio càksi Dgl. Caksi vandens lašai . | Sausas sniegas caksi į baltus, apšarmojusius langus . 4. bėgant išduoti ploną garsą (apie voverę): Mūsų pabaidyta voverė caksėdama pasileidžia kaip vijurkas eglės liemeniu aukštyn .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • caksėti — vksm. Automobi̇̀lio pri̇ekiniuose rãtuose kažkàs càksi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • čaksėti — čaksėti, čàksi, ėjo intr. spragėti, pykšėti, čeksėti: Be perstojo čaksėjo šautuvai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • caksėjimas — sm. (1) → caksėti 2: Jokio [laikrodžio] caksėjimo negirdėt Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čaksėjimas — sm. (1) → čaksėti: Šautuvų čaksėjimas nedavė nei akių sudėti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language